Nieuwe liberalisatiegrens per 1 januari 2019 17 januari 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2019 bekendgemaakt. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per juli 2015 zijn de regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen tot € 710,68 aangepast. Deze grens is vervolgens tot en met 2018 bevroren. Vanaf 2019 is dit niet meer het geval. Als gevolg van de indexatie van de algemene maximum huurgrens voor huurtoeslag, wordt de toewijzingsgrens per 1 januari 2019 verhoogd naar € 720,42. Meer informatie is te vinden in de circulaire. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Nieuwe liberalisatiegrens per 1 januari 2019