Uw regisseur voor vastgoedvraagstukken

Taxaties
Een gedegen taxatie van of een duidelijk advies over vastgoed is van cruciaal belang. Dit maakt het mogelijk de juiste keuze te maken die ondersteunt in het optimaliseren van het financieel en maatschappelijk rendement. We hebben altijd zwaar op deze discipline ingezet.  

Partijen hechten veel belang aan een juiste taxatie, waarbij betrouwbaarheid de boventoon voert. Dit betekent eveneens dat de eisen aan onze dienstverlening hoog zijn en steeds hoger worden gesteld. Onze taxaties voldoen daarom aan de hoogste eisen van nauwkeurigheid, compleetheid en onderbouwing, waarbij onze dienstverlening op ruim dertig jaar ervaring stoelt. Omdat wij staan voor kwaliteit zijn onze taxateurs ingeschreven in onder andere het NRVT, de NVM en de RICS. Daarnaast is het bedrijf gekwalificeerd als een RICS regulated firm en zijn onze taxatieprocessen ISAE 3402 type II gecertificeerd.  

Vastgoedadvies
De wereld om ons heen is constant in beweging. Dit gaat gepaard met veranderingen die in een steeds hoger tempo plaatsvinden. Denk hierbij aan de veranderende vraag van de consument, aanpassingen in de wetgeving, digitalisering en verduurzaming. Verandering vraagt ook continue om een herijking van de vastgoedstrategie en het nemen van vastgoedbeslissingen. Dit is de reden dat wij naast taxatiewerkzaamheden ook diverse adviesdiensten verrichten.

Onze adviesdiensten hebben veelal een financiële inslag. Wij hebben onder meer een ruime ervaring bij projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, herontwikkelingen en transformaties. Vraagstukken die aan de orde komen zijn onder meer de financiële haalbaarheid van een plan. Onze opdrachtgevers zijn onder meer gemeenten, (project)ontwikkelaars en bouwbedrijven.