Grond- en opstalexploitatie, (her)ontwikkeling en transformatie

De marktwaarde van grondposities en (her)ontwikkelingslocaties is sterk afhankelijk van de (toekomstige) bestemming. Veelal wordt de marktwaarde bepaald op basis van een (al dan niet) aanwezige grondexploitatie. Deze grondexploitatie is een berekening van alle opbrengsten en kosten in een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan is daarmee bepalend voor de marktwaarde.

De marktwaarde van grond en een (her)ontwikkelingsobject wordt dus door verschillende factoren beïnvloed, waaronder de (toekomstige) bestemming en de ligging. De te realiseren bebouwing hangt daarnaast uiteraard volledig af van de aanwezige vraag. Daarom is het belangrijk om goed te weten wat er op grond gerealiseerd mag worden en of er vraag is naar het te ontwikkelen vastgoed, voordat de grond wordt getaxeerd.

Om ontwikkelingsvastgoed (grond) te kunnen taxeren kan er worden gekozen uit verschillende waarderingsmethoden. Er zijn verschillende fasen te onderscheiden bij ontwikkelingsvastgoed. Agrarisch gebruik, lauwe grond, warme grond, bestemde grond; allemaal met een eigen waarde. Voor iedere fase is ook een andere taxatiemethode gewenst. Een voorbeeld hiervan is de vergelijkingsmethode in het geval van agrarische grond. RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. gebruikt daarnaast ook meer gesofisticeerde modellen, waaronder de residuele grondwaardemethode en het grondexploitatiemodel, hetgeen gebaseerd is op de discounted cash flow (DCF-) methode.

RSP Taxaties & Vastgoedadvies voert veelvuldig taxaties uit van grondposities, (her)ontwikkellocaties, transformatieobjecten en grondprijzen. Daarbij verzorgen wij ook scenario-analyses.