Buy-To-Let

Het kopen van een woning met als doel deze te verhuren, Buy-To-Let (BTL), is gelet op het beperkte risico op leegstand en de lage rentestand een populaire beleggingscategorie als alternatief op spaarrekeningen en obligaties. Daarnaast wordt er niet alleen rendement behaald met de huuropbrengsten, maar wordt er ook een indirect rendement gegenereerd op basis van de stijgende woningprijzen. Er is een grote vraag naar huurwoningen, mede door de stijgende woningprijzen en strengere leennormen. Een groot gedeelte van de (startende) huishoudens heeft een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning en is aangewezen op de particuliere huursector. Derhalve is het leegstandsrisico zeer beperkt.

Een Buy-To-Let-aankoop vraagt om een andere kennis dan een woning voor eigen gebruik. Vanwege het specifieke karakter van dit product werken veel hypotheekaanbieders samen met vaste taxateurs. RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. is één van die samenwerkende partners. Onze taxatierapporten worden geaccepteerd door de meeste de grootbanken alsmede de volgende aanbieders:

  • RNHB
  • Handelsbanken
  • Domivest
  • Nestr
  • De Nederlandse
  • Mogelijk
  • Casarion
  • SolidBriQ