Advies

De wereld om ons heen is constant in beweging. Dit gaat gepaard met veranderingen die in een steeds hoger tempo plaatsvinden. Denk hierbij aan de veranderende vraag van de consument, aanpassingen in de wetgeving, digitalisering en verduurzaming. Verandering vraagt ook continue om een herijking van de vastgoedstrategie en het nemen van vastgoedbeslissingen.

Om onze klanten voor te bereiden op de toekomst en te helpen met het nemen van een beslissing, adviseren wij onder andere op het gebied van:

  (her)huisvesting;
Bedrijven zijn eveneens continue in beweging. Denk hierbij onder andere aan groei van de onderneming maar bijvoorbeeld ook aan een andere manier van werken. Wij denken graag met u mee om te komen tot huisvesting of herhuisvesting van uw onderneming. Dit doen wij onder andere aan de hand van omgevingsanalyses. 

  hold-sell-analyses;
Middels een hold-sell-analyse geven wij u inzicht in uw vastgoedportefeuille; wij brengen de kansen en risico’s binnen de portefeuille in kaart. Dit kan zowel voor beleggingsvastgoed als ook voor uw corporate vastgoed zijn. Wij maken op objectniveau een analyse, waarbij wij de kansen en risico’s voor het vastgoed in kaart brengen.  Dit doen wij middels datagedreven analyses en marktkennis. 

  sale-and-lease-back;
In een sale-and-lease-back-transactie verkoopt u het vastgoed dat u gebruikt voor uw bedrijfsvoering en huurt dit vervolgens terug van de koper. Wij maken samen met u een gedegen analyse om te kijken of een dergelijke transactie voor u interessant en haalbaar is. Indien gewenst gaan wij ook voor u op zoek naar potentiële kopers en begeleiden u bij de transactie. 

  (her)ontwikkeling.
Wij staan graag voor u klaar om mee te denken in (her)ontwikkeltrajecten. In het voortraject kunnen wij middels haalbaarheidsstudies op zoek gaan naar een courant te ontwikkelen product. Gedurende het gehele ontwikkelproject kunnen wij u bijstaan om gewijzigde plannen door te rekenen, als sparringpartner te dienen en om contacten te leggen met de gemeente en andere overheidsinstanties.