Certificeringen

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed  Taxateurs. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register). Het doel van het NRVT is, mede in het kader van het publieke belang, het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register Taxateur. Het NRVT zorgt voor uniformiteit middels regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register Taxateurs conformeren zich aan de regelgeving van het NRVT en besluitvorming binnen het NRVT. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht. Voorts ontwikkelt het NRVT doorlopend toezicht op de Register Taxateurs.


 

De RICS-accreditatie staat niet alleen voor kwaliteit, maar vooral ook voor integriteit en transparantie. Daarnaast staat de RICS-accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen. De in het RICS-register opgenomen taxateurs (Valuation Registration Scheme) mogen vanaf februari 2014 de titel RICS Registered Valuer voeren. Alleen de in dit register opgenomen RICS-leden mogen Red Book taxaties afgeven. Het is dus een verplicht register voor RICS-taxateurs. Onze klanten, zoals beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige belanghebbenden, alsmede accountants en toezichthouders, kunnen dit register raadplegen om zich ervan te verzekeren dat de betreffende taxateur Red Book gekwalificeerd is. Binnen RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. beschikken wij over een tweetal RICS Registered Valuers die in het register zijn opgenomen.


 

De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging voor Makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. De NVM is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed. Deze vakgroepen weten wat er speelt in hun marktsegment, signaleren ontwikkelingen en trends en bieden professionele ondersteuning bij marktspecifieke vragen. RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. is aangesloten bij de vakgroep Business.


 

De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorg draagt voor de certificering en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. De stichting heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.


 

Onder invloed van de kredietcrisis in 2008 en de schuldencrisis in 2011 waren er twijfels gerezen over de waarde van vastgoed. Politici en toezichthouders DNB en AFM zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van vastgoedtaxaties. Makelaars verkondigden dat de boekwaardes, vooral van kantoren, nog vele miljarden te hoog waren. Vastgoedbeleggers klaagden over de onderbouwing van taxaties. Taxateurs wezen op een gebrek aan marktreferenties. Alles bij elkaar nam de maatschappelijke druk om te komen tot een verbetering van de taxatiepraktijk toe. Tegen deze achtergrond heeft de Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland (IVBN) de handschoen in 2010 opgepakt om te komen tot een goed vastgoedbeleggingstransactieregister ten behoeve van betere marktreferenties. Het doel van het register is onafhankelijke vastgoedtaxateurs houvast te geven voor hun waarderingen op marktwaarde. Door meer beschikbare en betrouwbaardere marktreferenties kunnen taxaties beter worden onderbouwd en worden gevalideerd. Het register werd in 2011 ondergebracht bij de speciaal hiervoor opgerichte onafhankelijke Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Een onafhankelijke stichting opende de weg voor niet-IVBN deelnemers.


 

Organisaties besteden activiteiten uit aan dienstverleners. Deze service-organisaties nemen steeds vaker cruciale bedrijfsprocessen over. Een verstoring in deze processen kan belangrijke invloed hebben op de continuïteit van deze gebruikersorganisaties. Organisaties willen daarom zekerheid; asssurance over belangrijke aspecten zoals risico management, de interne beheersing of bijvoorbeeld data-integriteit. ISAE 3402 is de internationale assurance-standaard voor zekerheid bij outsourcing. RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. beschikt over een ISAE 3402 type II-verklaring.