Duurzaamheid in taxaties

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. In 2030 moet zelfs 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 zijn behaald. Het haalbaar, betaalbaar en financierbaar maken van het verduurzamen van vastgoed is inzichtelijk te maken.

Ook in het vastgoed heeft duurzaamheid dus zijn voetafdruk gezet, zo ook bij het taxeren van vastgoed. Het is een onderwerp dat tegenwoordig verder gaat dan het benoemen van het energielabel in een rapport. In taxaties wordt steeds meer aandacht besteed aan de energetische prestaties van een gebouw, klimaatrisico’s en verbetervoorstellen om een gebouw duurzamer en daarmee toekomstbestendiger te maken. 

Duurzaamheid is van toegevoegde waarde op uw object. Onze taxateurs laten duurzaamheid daarom altijd meewegen in de taxatie. Door duurzaamheid een steeds prominentere rol te geven in onze rapportages, wordt het voor u als eigenaar inzichtelijk wat de invloed is van duurzaamheid op uw object. 

Ook voor andere gebruikers is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Denk hierbij aan banken, (project)ontwikkelaars, beleggers en huurders. Ook deze belanghebbenden hechten waarde aan een duurzaam gebouw. Een duurzaam gebouw is couranter en heeft een hoger prijsniveau.

Wilt u meer weten over de invloed van duurzaamheid in de waarde van uw object, neem dan contact met ons op.