Privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. (in vervolg: RSP), gevestigd aan de Koningsweg 66, 5211 BN te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens door RSP

Wij hechten er waarde aan dat onze dienstverlening open en eerlijk is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens RSP verzamelt en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. RSP staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door RSP verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van taxatie- en adviesopdrachten.
  Om taxatie- en adviesopdrachten te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens van (medewerkers van) onze opdrachtgevers.
 • Het voeren van administratie.
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens van klanten, leveranciers en partners.
 • Het verzorgen van netwerkbijeenkomsten.
  Om onze klanten in contact te brengen met relevante partijen in de ruimtelijke ordening en om RSP te profileren, organiseren wij geregeld netwerkbijeenkomsten. Hiervoor nodigen wij onze opdrachtgevers uit.
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening.
  Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand wat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

RSP verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten.
  De verwerkingen van persoonsgegevens voor het opstellen van offertes en/of het uitvoeren van taxatie- en adviesopdrachten hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.
 • Gerechtvaardigd belang.
  Voor het verzorgen van netwerkbijeenkomsten heeft RSP een gerechtvaardigd belang. Wij nodigen opdrachtgevers hiervoor persoonlijk uit.
 • Toestemming.
  Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op ieder moment intrekken.

Met wie deelt RSP uw gegevens?

In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dit doen wij alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als wij een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen wij gegevens met:

 • Dienstverleners die voor RSP werken.
  Wij werken samen met dienstverleners die onder andere onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken wij goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen wij vast in contracten.
 • Belastingdienst.
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.

Hoe lang bewaart RSP uw persoonsgegevens?

RSP bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken:

 • de bewaartermijn van onze administratie is zeven jaren, overeenkomstig de wettelijke verplichting;
 • op basis van de NRVT-kamerreglementen dient een taxatiedossier gedurende tien jaar bewaard te worden in het kader van het doorlopende toezicht;
 • gegevens over onze relaties schonen wij voortdurend op. Zodra de gegevens niet meer relevant zijn, worden deze verwijderd.

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. RSP is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door die partijen.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens RSP van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daar een gegronde reden voor heeft);
 • om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RSP;
 • op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij in elektronische vorm beschikken, naar u of naar een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Privacy- en gedragsregels

Onze medewerkers zijn zich bewust van de regels op het gebied van privacy en de gedragsregels die hiertoe zijn opgesteld. RSP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres info@rsptaxaties.nl.

Meldplicht datalek

RSP doet er alles aan om een datalek te voorkomen. In het geval persoonsgegevens bewust of onbewust zijn gelekt, informeren wij betrokkenen hierover en melden wij dit datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel bij de politie. In het geval van een datalek houden wij dit bij in een register.

Wijzigingen

RSP behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Deze aanpassingen zullen op de website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website, zal de aangepaste privacystatement op dit gebruik van toepassing zijn.

Contactgegevens

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.
Postbus 375
5201 AJ ’s-Hertogenbosch
073-6488750
info@rsptaxaties.nl