RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V.

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. werd in 2015 opgericht als antwoord op de belangrijke wijzigingen in de financiële wereld en de groeiende vraag naar onafhankelijke adviesverlening. Het bedrijf is ontstaan uit RSP Makelaars C.V., wat al ruim vijfendertig jaar een gevestigde naam is in de bedrijfsmakelaardij in de regio Zuid-Nederland. Wij kunnen zodoende leunen op een jarenlange ervaring en putten uit een enorm archief aan data, waardoor wij een aanzienlijke staat van dienst opgebouwd hebben die door onze opdrachtgevers onderschreven wordt.

Onze medewerkers zijn vakinhoudelijk bekwaam en ingeschreven in de benodigde registers met de daarbij behorende opleidingseisen en Permanente Educatie. Voor RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. zijn de standaarden, voorschriften en ethische vereisten van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) de leidraad.

Missie
RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. stelt zich primair op voor het verrichten van dienstverlening op het gebied van het taxeren van en adviseren over onroerende zaken richting haar opdrachtgevers. Met onze dienstverlening kunnen onze opdrachtgevers rekenen op een onafhankelijke, betrouwbare en deskundige partner. Een partner met een hoge mate van persoonlijke aandacht, waardoor zij de klant centraal stelt. Een partner waarvoor geldt: afspraak is afspraak. Dit alles met als doel de opdrachtgever te ondersteunen en begeleiden bij een besluitvorming.

Visie
Wij willen één van de belangrijkste en meest toonaangevende spelers zijn op het gebied van het taxeren van en het adviseren over onroerend goed. Dit willen wij bereiken door:

  • de klant centraal te stellen;
  • gedrevenheid en ambitie te tonen;
  • de hoogste mate van kwaliteit te leveren;
  • met grote betrokkenheid te werken;
  • integer en met respect te handelen.