Specials

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. beschikt over veel kennis en jarenlange ervaring op het gebied van bijzondere objecten, zoals horeca, parkeergarages en zorgcomplexen. Daarnaast bieden wij ook advies op het gebied van bijzondere doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn huurprijsaanpassingen en staatssteuntaxaties.

Huurprijsaanpassing
Wij voeren met regelmaat huurprijsonderzoeken uit ex artikelen 7:303 en 304 van het Burgerlijk Wetboek. De wet voorziet in een mogelijkheid om de huurprijs van een winkelruimte aan te passen. Bij een aanpassing van de huurprijs wordt deze opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Er wordt aansluiting gezocht bij huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Indien de geldende huurprijs niet meer overeenstemt met deze vergelijkbare ruimten, dan kunnen huurder en verhuurder, zo nodig door tussenkomst van de kantonrechter, de huurprijs aanpassen.

Omdat een aanpassing van de huurprijs voor een huurder (maar ook verhuurder) grote gevolgen kan hebben, is deze huurprijsaanpassing aan strenge regels gebonden.
Wij vertegenwoordigen het belang van zowel huurders als verhuurders. In enkele gevallen worden wij ook aangesteld als onafhankelijke deskundige.

Staatssteun
Grond- en vastgoedtransacties van overheden kunnen aspecten van staatssteun bevatten. Het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun is een belangrijk thema. Overheden moeten marktconform handelen. Met grote regelmaat voert RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. taxaties uit voor overheden om een (voorgenomen) transactie te toetsen en te beoordelen. Het type vastgoed hierbij is zeer uiteenlopend.