Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. -website. Door deze pagina’s te raadplegen, stemt u in met deze disclaimer.

Verstrekken informatie
De gegevens die RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. digitaal beschikbaar stelt, hebben als enig doel ‘het verstrekken van informatie’. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Niet aansprakelijk
Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen.

RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze website is samengebracht.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens -waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, video’s, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van/in licentie bij RSP Taxaties & Vastgoedadvies B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Lees ook ons cookiebeleid. Indien u suggesties, vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit via het contactformulier aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.